Dextróza

Dextróza je jedným z kvasných cukrov, ktoré sa používajú pri výrobe piva. Pridáva sa do primárneho ako aj do sekundárneho kvasenia.