Muntons

Muntons je výrobca mladinových koncentrátov z Veľkej Británie, ktorí na trhu pôsobí od roku 1921. Ročne vyprodukujú až 210 000 ton sladu a je kľúčovým dodávateľom vo výrobe sladových výťažkov a tekutého sladu na celom svete.