Pri akej teplote má pivo ležať?

Pri vrchnom kvasení ideálne do 10°C, čo dodáva pivu väčšiu jemnosť. Pri spodnom kvasení je odporúčaná maximálne do 5°C. Teploty ležania môžu byť aj vyššie, ale skracuje sa tým doba trvanlivosti piva. V každom prípade je nutné zamedziť prístup slnečného svetla a skladovať s pri stabilnej teplote vzduchu a bez výkyvov.