História piva

V súčasnosti máme veľké šťastie, že máme na výber z rôznych druhov, farieb, chutí a vôní piva. No nebolo tomu vždy tak. Odkiaľ a ako vlastne k nám pivo prišlo?

O vzniku piva existujú rôzne legendy a dohady, a pravdepodobne objavenie piva vznikalo v približne rovnaký čas na mnohých miestach. Každopádne vývoj pivovarníctva bol ovplyvnený charakterom krajiny, jej klímou, obchodom a ekonomikou. Pivo, v jeho najdávnejšej podobe pravdepodobne existuje už dlhšie ako 8000 rokov.

Stručná história piva

Hovorí sa, že staroveký sumerský farmár nechal svoju úrodu jačmeňa vonku, keď náhle začalo pršať. Potom, ako mu jačmeň zmokol, chcel ho vysušiť a jačmeň nechal na slnku. Týmto spôsobom sa mu náhodou podarilo vytvoriť „slad“. Jačmeň ktorý vznikol, totižto chutil lepšie resp. sladšie, pretože škrob obsiahnutý v jačmeni sa zmenil na cukor. Neskôr, pravdepodobne opäť náhodou sa stalo, že roľníkom zmokol chlieb alebo koláč a do navlhčenej zmesi sa dostali prírodné kvasinky, zmes začala kvasiť a na povrchu sa objavila tekutina – prvé pivo.  Sumeri v tom období mali dokonca svoju bohyňu piva, ktorá sa volala Ninkasi – „Žena, ktorá naplní ústa“ .

Domaci pivovar eshop - pivo

Avšak samotný rok vzniku piva zostáva záhadou. Existujú však viaceré mílniky:

 • Okolo r. 8000 p.n.l. – bohužiaľ neexistujú žiadne písomné dôkazy, ale sú dohady, že v Prednej Ázii sa vyrábali nápoje,podobné pivu z rôznych druhov obilia.

 

 • Okolo r. 4000 p.n.l. – v Mezopotámii (dnešnom Iraku) boli objavené úlomky nádob s pozostatkami piva a hlinené tabuľky. Na týchto tabuľkách sú zobrazené skupinky ľudí, ktorí pijú pivo z džbánu pomocou dlhých slamiek. V tejto dobre mal každý Sumer podľa postavenia právo na 2-5 džbánov piva denne.

 

 • Okolo r. 3000 p.n.l. bola v Epose o Gilgaméšovi zmienka o pive. Tento epos je napísaný na 12tich hlinených tabuľkách a ide o mytické rozprávanie ako sa stvorenie medzi človekom a zvieraťom stane vďaka žene človekom, pretože mu prinesie pivo a chleba.

 

 • Okolo r. 2000 p.n.l. – zánik Sumerskej ríše, k moci sa dostal Babylon. Babylončania poznali 20 druhov pív, ktoré mali dokonca vlastnú značku. Babylonské pivá sa dobre predávali aj do Egypta, kde sa používalo ako potravina ale aj ako platidlo. V tomto období mali aj otroci právo na 2 džbány piva denne.

 

 • Okolo r. 1700 p.n.l. – král Chamurapi vydal prvé zákony, ktoré sa týkali piva. Boli v nich stanovené jednotlivé kvality piva a ich ceny a tiež aj tresty. Napr. ak niekto vyrobil pivo podradnej akosti, alebo ho predával za príliš vysoké ceny tak bol odsúdený na trest smrti utopením.

 

 • Okolo r. 800 p.n.l. – nálezy na hroboch dokazujú, že Germáni pijú a varia pivo.

 

 • Okolo r. 400 p.n.l. – pivo si začínajú vyrábať aj Gréci. Od Grékov sa pivo dostalo aj k Rimanom, avšak obidva národy viac obľubujú víno.

 

 • Okolo r. 50 p.n.l. – Julius Caesar dobil Galiu a neskôr ich pivo tzv. „cormu“, priniesol do V. Británie pivo a umenie ho variť.

 

 • Okolo r. 375 – začalo putovanie národov a z tohto obdobia sa nezachovali žiadne zmienky o pive a zvyklostiach okolo neho.

 

 • Okolo r. 700 – rozmach varenie piva v Nemecku. Jeho výroba bola úlohou ženy, tak ako aj pečenie chleba.

 

 • Okolo r. 1000 – pivo sa intenzívne začína variť v nemeckých kláštoroch. Prvotná myšlienka bola, že pivo bude stravou pre pôstne dni, pretože „tekutinami sa pôst neporuší“.

 

 • Okolo r. 1400 – vznikajú prvé kláštorné pivovary s výčapom. Neskôr sa stali konkurenciou mešťanských pivovarov a hostincov.

 

 • 4.1516 – vojvoda Vilém IV. Bavorský vydal „Zákon o čistote piva“ (Reinheitsgebot), ktorý uvádzal, že na výrobu piva sa môže použiť iba voda, jačmeň a chmeľ. Tento zákon chránil spotrebiteľov pred predraženým a málo kvalitným pivom.

 

 • Okolo r. 1800 – zavádzanie parných strojov do pivovarov, ktoré zjednodušili mnohé práce.

 

 • Rok 1841 – v Rakúsku p. Anton Dreher zakladá mnoho pivovarov. Na trh sa dostávajú spodne kvasené piva. Neskôr však autorské práva na tieto pivá získava Heineken a Dreherovo pivo upadlo.

 

 • Rok 1873 – p. Carl Balling vynaliezol chladničku. Potom bola výroba spodne kvaseného piva taká náročná, čím sa zmenili zvyklosti varenia piva v Európe.

 

 • Rok 1876 – bola zverejnená „Štúdia o pive“ od Louisa Pasteura, ktorá obsahuje mikrobiologické základy kvasenia.

 

 • Rok 1881 – dánsky chemik a botanik Emil Christian Hansen, v laboratóriu pivovaru Calsberg poprvý krát uskutočnil množenie kultúrnych kvasiniek „čistého chovu“. Pre pivovary to znamenalo to, že mali k dispozícii kvasinky s rovnakými vlastnosťami.

 

 • Rok 1964 – objavenie nerezových sudov na trhu, ktoré sa používajú dodnes.

 

 • Rok 1987 – Zákon o čistote piva je obmedzený a používaný iba pre Nemecké piva, ktoré sú tam vyrobené a aj skonzumované.

 

 

Prvý sládkovia

Historici tvrdia, že vo väčšine starovekých civilizácií sa pivovarníctvu venovali ženy. Dokonca sumerské a babylonské kňažky boli jediné, ktoré mohli pivo vyrábať. V Egypte proces výroby piva riadili tiež ženy, ktoré sa starali o domácnosť. Egyptské ženy vynašli rôzne druhy piva, ktorými osviežovali robotníkov alebo boli určené na vývoz. Varenie piva na ženy ponechali tiež Vikingovia a kočovní škandinávci sa pričinili o propagáciu piva a doniesli ho na všetky územia, ktoré dobili.

Ľudia v tomto období, však museli prísť na to kedy a za akých okolností sa pivo kazí a ako zvýšiť jeho trvanlivosť. Neskôr zistili, že vareniu piva sa lepšie darí v jesenných a zimných mesiacoch, pretože pri vysokých letných teplotách sa pivu nedarilo a dostávali sa do neho nežiadúce kvasinky a baktérie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.